Polityka jakości

Gwarancja jakości jest odpowiedzialną decyzją wobec klientów

Tecnofar S.p.a. promuje kulturę Jakości poprzez zaangażowanie całego swojego zespołu zaangażowanego w obsługę klienta. Oznacza to, że każda z naszych osób jest świadoma swojej roli i odpowiedzialności za zadowolenie klientów, dzięki punktualnym dostawom wysokiej jakości produktów i przestrzeganiu wymogów regulacyjnych

Aby osiągnąć te cele, Tecnofar S.p.a. zobowiązuje się do wdrożenia i stosowania Systemu Zarządzania Jakością, certyfikowanego zgodnie z wytycznymi Normy UNI EN ISO 9001:2015 i UNI CEI EN ISO 13485:2016 (wyroby medyczne) i chce przestrzegać przepisów przewidzianych w dyrektywie 93/42/EWG z 14 czerwca 1993 r. z późniejszymi aktualizacjami i w punkcie 4.3 załącznika Ido Dyrektywy 97/23 WE z 29 maja 1997 r.

Tecnofar S.p.a. działa aktywnie, aby zagwarantować skuteczność i wydajność Systemu Zarządzania Jakością wdrażając poniższe strategie operacyjne:

  • Stale udoskonalać Jakość, określając metody i wskaźniki mające na celu optymalizację procesów produkcyjnych poprzez stałą inwestycję w zasoby;
  • Stale monitorować informacje zwrotne Klienta, wraz z poziomem satysfakcji, w celu poprawy Jakości odbieranej na zewnątrz, zapobiegania reklamacjom i przestrzegania wszystkich wymogów wymaganych przez klienta;
  • Kontrolować i monitorować poziom jakościowy Dostawców, aby ograniczyć ryzyko dostarczania produktów lub usług niezgodnych z wymogami;
  • Usunąć niezgodności Produktów poprzez kontrole przeprowadzane na różnych etapach obróbki, aby unikać wad produktowych, zminimalizować odpady, unikając tym samym reklamacji, zwrotów i problemów związanych ze zgodnością i niską Jakością produktu;
  • Udoskonalić kompetencje i zaangażowanie wszystkich zasobów firmowych, zachęcając do uczestnictwa i do dążenia do celów Jakościowych poprzez szkolenie, kształcenie, nadzorowanie i skuteczną komunikację;
  • Wzmocnić i powiększyć mechanizm planowania celów jakościowych przewidywanych na dany rok, a następnie wdrożyć okresową ocenę osiągniętych celów, poprzez ponowną analizę Systemu Zarządzania Jakością;
  • Zagwarantować skuteczne zarządzanie inwestycjami w infrastruktury (struktury, środki, systemy, urządzenia, maszyny), w badania i rozwój i we wdrażanie nowych produktów zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi w poszczególnych sektorach;
  • Zagwarantować środowisko pracy, w których ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz przestrzeganie zasad etycznych uczciwości, bezstronności i szacunku stanowią najważniejsze wartości;
  • Opracować system formalizacji i udostępniania informacji dotyczącej Systemu Zarządzania Jakością poprzez przygotowanie procedur i instrukcji, a także poprzez sporządzenia Instrukcji dot. Jakości.

Wdrażanie i stosowanie, jak również rozpowszechnianie i zrozumienie Systemu Zarządzania Jakością, jest w pełni szczerym zaangażowaniem, podzielanych przez Dyrekcję, Zarząd i całą Organizację Firmy.

Wsparcie techniczne.

Nasze stałe zaangażowane w kontrolę jakości i w badania jest kluczowe dla efektywności całej naszej organizacji, zapewniając niezmienną wyjątkowość firmy Tecnofar.

wnioskuj o pomoc