Normy produkcyjne

Standardy produkcyjne i certyfikaty Tecnofar

NORMY MAJĄCE ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE PRODUKCJI RURY

EN 10088/2 – Raw material (strip) technical specification
ASTM A480 – General Requirements for raw material (strip)
ASTM A240 – Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel for Pressure Vessels
EN 10217/7 – General standard for tubes for pressure equipment
ASTM A249 – Welded Austenitic Steel Boiler, Superheater, Heat-Exchanger, and Condenser Tubes
ASTM A803 – Ferritic Stainless Steel Feedwater Heater Tubes
ASTM A908 – Stainless Steel Needle Tubing
ASTM A270 – Stainless Steel Sanitary Tubing
ASTM A312 – Stainless steel pipe for high-temperature and general corrosive service
ASTM A358 – Electric-fusion-welded stainless steel pipe for corrosive or high-temperature service
ASTM A554 – Stainless Steel Mechanical Tubing
EN 10296 – Stainless steel tubes for mechanical and general engineering purposes
EN 10312 – Stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids
ASTM A632 – Stainless Steel Tubing (Small-Diameter)
ASTM A269 – Austenitic Stainless Steel Tubing for General Service
ASTM A778 – Unannealed Austenitic Stainless Steel Tubes
ASTM B751 – Nickel and Nickel Alloy Welded Tube
ASTM A530 – General Requirements for Specialized Carbon and Alloy Steel Pipe
ASTM A789 – Ferritic/Austenitic Stainless Steel Tubing
ASTM A790 – Ferritic/Austenitic Stainless Steel Pipe

NORMY MAJĄCE ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE KONTROLI RURY

ASTM:
A450

SEP:
1914 – 1925

EN:
10204 – 10893/1/2 – 8492 – 8493 – 8494 – 8495 – 1127 – 3651/2 – 10002/1 – 10028/7

NORMY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE IGIEŁ DO ZNIECZULANIA STOMATOLOGICZNEGO

DYREKTYWA:
93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych z późniejszymi aktualizacjami

ISO:
ISO 7885 – Dentistry – Sterile injection needles for single use
ISO 9626 – Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices
ISO 10993/1 – Biological evaluation of medical devices

EN:
EN ISO 11137/1/2/3 – Sterilization of health care products – Radiation
EN ISO 11135 – Sterilization of health care products – Ethtylene oxide
ISO 14971 – Application of risk management to medical devices
CEI EN 1041 – Information supplied by the manufacturer of medical devices
EN 556/1 – Requirements for medical devices to be designated „STERILE”
EN ISO 15223/1 – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied
EN ISO 11607/1/2 – Packaging for terminally sterilized medical devices

NORMY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE MASZYN MONTAŻOWYCH

DYREKTYWY EWG:

 • 2006/42/WE „Dyrektywa maszynowa”;
 • 2004/108/WE „Kompatybilność elektromagnetyczna”;
 • 2006/95/WE „Dyrektywa niskonapięciowa”;

NORMY ZHARMONIZOWANE:

 • UNI EN ISO 12100:2010
  BEZPIECZEŃSTWO MASZYNY
  Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
 • UNI ISO/TR 14121-2:2010
  BEZPIECZEŃSTWO MASZYNY
  Ocena ryzyka – Część 2: Wskazówki praktyczne i przykłady metod
 • UNI EN ISO 13857:2008
  BEZPIECZEŃSTWO MASZYNY
  Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
 • UNI EN 349:2008
  BEZPIECZEŃSTWO MASZYNY
  Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka
 • UNI EN ISO 13850:2008
  BEZPIECZEŃSTWO MASZYNY
  Stop awaryjny – Zasady projektowania
 • CEI EN 60204-1:2006
  BEZPIECZEŃSTWO MASZYNY
  Wyposażenie elektryczne maszyn
 • UNI EN ISO 13849-1:2008
  BEZPIECZEŃSTWO MASZYNY
  Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania

Wsparcie techniczne.

Nasze stałe zaangażowane w kontrolę jakości i w badania jest kluczowe dla efektywności całej naszej organizacji, zapewniając niezmienną wyjątkowość firmy Tecnofar.

wnioskuj o pomoc